onsdag 4. august 2021

I fotsporene til min oldemor Marie Birgitte Isakdatter fra Storfjord

13 år gammel flyttet vi fra Finnmark til Storfjord. Min mor fortalte meg at hennes farmor kom opprinnelig fra Storfjord og at hennes foreldre bodde omtrent tvers over fjorden fra der vi bosatte oss.  Min morfar Johan som bygde dette huset vi nå besitter, vokste opp med sine foreldre Josef Nikolaisen og Marie Birgitte Isaksdatter i Olderfjord. Han fortalte mange historier, men jeg hørte aldri han snakket om sine foreldre og sin barndom. Det gikk mest i krigens historie og med den ganske friskt i minnet, så ble det kanskje ikke plass til så mye familiehistorie. Det ble uvesentlig i den store sammenhengen hvor alle var glade for at de overlevde tyskernes herjinger i vårt nordligste fylke.

Min mor Gerd fortalte meg at hennes farmor var gift hele tre ganger, så lo hun litt og la til at jeg var kanskje litt kjedelig som bare var gift en gang. Imidlertid har jeg alltid gått ut i fra at bestefar Johan var enebarn siden han aldri snakket om søsken. Nå har jeg dukket inn i flere kilder for å finne mer ut om Marie Sofie. Jeg har foreløpig kun funnet fram til to ekteskap. Den siste da med min oldefar Josef Nikolaisen fra Måsøy. Til min store forbauselse har jeg kommet fram til at min bestefar hadde tre eldre søstre i Marie Birgitte sitt første ekteskap med Peter Johannessen. Han var født i Tromsø, men bosatte seg med oldemor Marie Birgitte i Bensjord/Horsnes.

Tippoldeforeldre fra Bensjord i Storfjord

Marie Birgitte sine foreldre het Isak Larssen og Elen Marie Hansdatter. Isaks foreldre kom fra Sverige og hans far het trolig Lars Larssen (Larsson). Hva hans mor het har jeg ikke funnet ut. Usikker på hvilke kilder jeg skal lete i. Tippoldemor Elen Marie derimot var ei ekte Storfjord jente, sannsynligvis fra Stubeng. Hennes mor (min tipp-tipp oldemor) het Kirsten Olsdatter, født i 1781 på Kileng. Kirsten giftet seg med Hans Pedersen,  født i 1770.  De var bosatt på Rastebynes hvor Hans er oppført som logrende. Det betyr at han leide bolig hos en annen i familien, sannsynligvis hos sine foreldre som også var bosatt der.

2 x tipp og 3 x tipp oldeforeldre fra Rasteby

I 1968 flyttet vi til Storfjord. De første årene bodde vi på Selnes (Steindalen), så det er litt rart å tenke på at jeg har uten å vite det sannsynligvis har løpt på de samme stier som mine forfedre har gjort. Hans Pedersens  foreldre het Peder Pedersen Selnæs (født 1744) og Kirsten Larsdatter (født 1750). De var også bosatt på Rastebynes.  Peder var gårdbruker og båtbygger.
Her stopper foreløpig sporene etter Peder og Kirsten som da blir mine tipp-tipp-tipp oldeforeldre.

Tilbake til min oldemor Marie Birgittes nærmeste familie

Isak er født i Sverige og kom til Norge med sine foreldre i 4-5 års alder. Både Isak og Elen er oppført som kvener. Språket er kvensk, men de forstår norsk. Isak og Elen Marie får fire døtre.

  • 10. oktober 1839 blir deres første datter, Anne Christine til verden. Hun blir konfirmert i 1863. Hvor ferden har gått videre for Anne Christine vites foreløpeig ikke.
  • 13. januar 1841 blir Klausine Margrethe født på Horsnes. Hun gifter seg 22 år gammel med Solomon Isaksen fra Sverige. De får flere etterkommere med hovedutspring i Manndalen. Det betyr at mine brødre og jeg idag helt sikkert har noen firmenninger der som vi ikke ennå vet om.
  • Oldemor Marie Birgitte blir født på Stubeng 10. september i 1947. Det er hennes historie jeg i særdeleshet ønsker å forfølge. Hun havnet til slutt i Olderfjord i sitt tredje ekteskap med Josef Nikolaisen fra Måsøy. Det er jo ikke så langt fra Kokelv til Olderfjord, men for meg virker det ikke som min mor Gerd hadde så god kontakt med sin farmor i motsetning til det hun hadde med sin mormor Berit Kristine i Nillagården i Kokelv.
  • I 1851 blir deres yngste datter, Martha Kathrina født. I henhold til folketellingen 1875 står Martha oppført som barnepike hos distriktslege Clarson og hans kone Fredrikke Karoline Elise i Stigen i Lyngen. Tar forbehold om at det er den samme Martha da fødselsåret ikke helt stemmer, men dette var litt omtrentlig med fødelsdatoer på den tiden og bursdagsfeiringer ikke var så vanlig. Finner foreløpig ikke flere spor etter Martha, så kanskje hun forble gammel jomfru.
Isak livnærer seg som gårdbruker uten jord i tillegg til fiske. I folketellingsåret 1865 befinner familien Larssen med de to yngste døtrene sine hos gårdbruker Nils Figenschou på Kirkenes i Storfjord. Martha Kathrina er da 15 år gammel. Oldemor Marie Birgitte er 19 år og jobber som tjenestepike på gården. Elen Marie er på dette tidspunktet ca 57 år gammel. Klausine Margrethe har flyttet hjemmefra og stiftet sin egen familie. Hvor storesøster Anne Christine har tatt veien, vet jeg ikke.

Marie Birgittes første ekteskap

22 år gammel gifter Marie seg med Peter Johannessen. Datoen er lørdag 2. oktober 1869. Han er 28 år, født i Tromsø og bor på Elgsnes i Storfjord. Peter og Marie er konfirmert i Lyngen, henholdsvis i 1960 og 1963. Hans far heter Johannes Johannessen. Forloverne deres er Hans Mikael Andersen og Johan Henrik Henriksen. Begge to fra Elgsnes.

Marie og Peter bosetter seg i Bensjord og får tre døtre sammen. Sofie Birgitte blir født i 12. mai 1841, men hun dør enten ved fødsel eller som spebarn. Ved hennes dåp er bl.a. bestemor Elen Marie en av fadderne. I 1872 blir Pedrikka Johanna født. Marie Sofie er den yngste som blir født i 1874. Ved Marie Sofies dåp er hennes tante, Martha Kathrine fadder.

Peter jobber som husmann og fisker. I denne familien tales det tre språk; samisk, norsk og finsk/kvensk. Jeg antar at hovedspråket var finsk/kvensk siden min morfar Johan kunne det. Han snakket forøvrig flytende norsk og det hendte at han slo over til finsk ved passende anledninger. Det er blitt meg fortalt at han først lærte seg å snakke ordentlig samisk da han møtte mormor Gunhild fra Kokelv. Kilden er min gudmor Amalie Mikalsen.


Kan dette være Pedrikka (fosterdatter hos Knud Figenschou):

Bestefar og oldemor i Olderfjord:
http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036983000154

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar